Miljobanner 1200X150

Bil & Co er en miljøbevidst virksomhed

Bil & Co har deltaget i kursusforløbet ''Grønne Værksteder'' og har opnået miljødiplom for vores fokus på miljøet. I alle 4 bilhuse  benytter udelukkende grøn strøm fra vandkraft og vindmøller. Vi deler holdningerne i Toyota Earth Charter og betragter dem som væsentlige. Herudover har bilhusene opnået Toyota´s interne TSM certificering.

Vi vurdere hele tiden, hvad den mest optimale løsning og laver løbende forbedringer, der er til gavn for miljø og vores forbrug af el, varme og vand. Forurening og miljøbelastninger forberedes blandt andet ved at informere og involvere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Bil og Co er ISO 14001 miljøcertificeret

Certificeringen er den internationale standard for miljøledelse, hvis standard er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Miljøledelsessystemet sikrer en systematisk indsats for reducering af Bil & Co´s miljøbelastning. Certificeringen omhandler uddannelse og træning i miljøbevidsthed, driftsstyring af bl.a. affaldshåndtering og råvarehåndtering, udledning af støj, luft og vand samt klare retningslinier for, hvorledes Bil & Co´s medarbejdere skal reagere i tilfælde af kollegers tilskadekomst, brand, miljøudslip eller lign. Der fokuseres ogsåe på medarbejders arbejdsstillinger, sikkerhed og arbejdsklima.

Miljobanner Citat 2016 1200X200

Bil & Co´s Miløjmål 2016

Bil & Co vil i 2016 fortsat have fokus på forbruget af el, vand og varme.

Mål: Hver afdeling skal minimum reducere 3% af forbruget på el, vand og varme i forhold til forbruget i 2015.

Ny aftale med aftageren af vores affald betyder en mere effektiv affaldssortering, hvilket vil være et ny mål for alle hos Bil & Co.

Fortsat udfasning af røde kemiprodukter er et mål - valg af ny leverandør gør det nemmere at opnå denne målsætning.

Ny APV: Gennemføres i halvår for alle ansatte - om nødvendig iværksættes handlingsplaner og nye tiltag.

Henrik Lund, Partner hos Bil & Co

Bil & Co´s Miljøledelse

 Bil & Co miljøledelse vil i hovedtræk omfatte:

  • Energiforbruget skal nedsættes.
  • Løbende initiativer skal sætte fokus på forbrugetf el, vand og varme.
  • Forbedre sorteringsgrad og håndtering af affald.
  • Reducere indkøb af miljøfarlige stoffer samt hjælpematerialer.
  • ISO14001 certificering

Bil & Co vil være en "Grøn" virksomhed, der gør hvad den kan for at tænke på miljøet og for vores ansatte!

Kent Schrøder, Miljøansvarlig